Prowadzimy dzia?alno?? w zakresie kompleksowego projektowania oraz wykonywania instalacji grzewczych, wentylacyjnych i klimatyzacyjnych. Posiadamy równie? uprawnienia do serwisowania urz?dze? klimatyzacyjnych, ??cznie z wymian? czynnika ch?odzniczego R22 tzw. retrofit. 

?wiadczymy us?ugi w budynkach u?yteczno?ci publicznej, przemys?owych, handlowo-us?ugowych z wykorzystaniem urz?dze? firmy Carrier i Toshiba takich jak:

- split inwerterowych i sta?owydajno?ciowych,

- multisplit inwerterowych i sta?owydajno?ciowych,

- systemy VRF,

- aparaty grzewczo-wentylacyjne,

- wytwornice wody lodowej

 

 

 

Powrt© Copyright by Klimatechnika s.c. Wszelkie prawa zastrzeżone.