Firma istnieje nieprzerwanie od 1996 roku. ?wiadczymy us?ugi z zakresu klimatyzacji, wentylacji i ogrzewania. Siedziba firmy mie?ci sie w Kielcach, ale swoje us?ugi ?wiadczymy w ca?ej po?udniowej Polsce. Jeste?my przedstawicielami firm Carrier i Toshiba - odno?nie klimatyzacji i wentylacji, Wolf - odno?nie ogrzewania.
W 2003 roku zaistnieli?my na rynku telekomunikacyjnym jako dostawca internetu drog? bezprzewodow? - WISP. Swoje us?ugi ?wiadczymy na obszarze pó?nocnych Kielc.

Powrt© Copyright by Klimatechnika s.c. Wszelkie prawa zastrzeżone.